About Us
  & Goals

 
 History

  News

  Rural
  Connectivity


  Gallery

  Can you Help?

  Needs

  Links

  Press

  Sponsors

  Internet Society

  Archives

  Contact Us

 

 

 

    

BUNYORO-KITARA

    Webale Kwija omu Bukama bwa Bunyoro-Kitara EBIKUTUFWAHO OMU BUNYORO KITARA.


    BUNYORO-KITARA KINGDOM PROFILE

    Ensi yo bukama bwa Bunyoro-Kitara eri hagati ya bugwa izooba bwa Uganda, Bunyoro eine abugaiga mu bya faayo emyaka rukumi ehingwire, Hakasumi kanu, erumu ekuchweka kya masindi, Hoima, na kibaale, Eine obugazi nobu kyakasatu rufunjo, migera na mwitanzige.Twine Omugisa okwekulemberwa Rukirabasaija Agutamba Solomon Gafabusa Iguru.I.

    Bunyoro twine abantu chitwaro kinaana. Twine mu amahanga gandi, kyonka abakukira tuli banyoro, kandi tubaza orunyoro. Omumbara yomwaka 1991 ne entebereza ya kyenda abasija 46 habuli kikumi na bakazi 55 habuli kitumi basomereho. Tulima etaaba, Ebikaijo, amajaani, Omucheeri, ebichooli no kuliisa ebisoro, Ekichwe kinu ekyo obukama bwa Bunyoro kiroho ebibira nka Bundongo, Kasongoire omu Masindi, Bugoma na wambabya omu Hoima na kasaato omukibale.Omu bibira bitu abantu BaBunyoro basara mu emiti nka Mahagany, Omufunjo nendi nyingi muno, teekaho noku. rambura, ebinyonyi nebisoro. Omu bu Bunyoro halimu, paka nka eya Murchision, Kavuma, Bungungu na Biiso. Omu paaka zinu haramu ebiro bingi ebikuhikya 43 habuli kikumi.

    Twinemu, aba siraamu, aba Kristo, abantu 3 habuli kikumi baika omu matawuni ga Bunyoro, kandi abuntu 33 habuli kikumi balimi. Omuntu wabuli kiro atunga emitwa 143,000 buli mwaka nke ntaahya. 60 habuli kikumi eyeitaka lyaitu tirikalimwaga

    Omukama ayambi bwaalwo omuhandiiki owensita,ama minista 21 no ru kurato,kyoka obkama kuvuga omu konsitiisoni eya 1995 bwakiriza bwa kukova ebyo buhagwa nemkura kuvana byonka busaho kwetaahya omu byo bulemi.Kyonka obukama nimburaba omukura omu bimu hamataagi gobukama nka ekitebe kya be minyeeto,Bunyoro kitara kingdom youth foundation ruudi ekitebe kyabe munyeeto ekya obukama bwa Bunyoro kitara obkama mbusobora,kukwataniza hamu,nabantu ba buli kiro,nabanya uganda bandi rundi nebitebe bindi omuku kurakuraniza obukama bwa Bunyoro.

    Ebimu habigenderwa bya beminyeeto,kulikuro nti twongeremu amaani omu byentaahya eya butoosa kandi twa jumbira muno obyo buhangwa.

    -Okwegesa abantu emikoore yempuligana eyomumwaanyo obyo nitwe yambisa kompuuta ezi twine omu twine omu telesenta.

    -Okwegesa abantu omugaso gwokusoma nomugaso gwabantu abasomere kandi nebigendeerwa byokusoma.

    Twine ebikaro ebye bya fwayo nka Egasani eya Mporo,Empuku eya katasiha,Ekukaali karuziika,Akabiga ka kibiro,omu Afircan Vileji,omu paaka Masindi Omaizi Ruborooga Karuma,Ebihoihoro,enkende ne biteera,emiti yemibazi ne bindi. Chaali dora ebikufwa ha Gasani mparo.

    Bunyoro eine obyobugaiga nka goludi,amagita omunyanja mwita nzige,obubaale obwe sente nyamwigi.Rukirabasaija aka haigaho goludi ekuhikya guramu 3 ahandi gramu 19. Nahabwe kyo Bunyoro twine goludi nyingi. Alipota enu gibange omu kihandiiko ekyobyonuwita ka ekya 1995.

    Akwenda Kumanya ebikusingaho handiikira omukama wa projekiti eya ebe minyeto ya obukama bwa bunyoro Kitara:

    Omunyoro Rwashid Kazairwe P.O.BOX 1 Karukika Hoima Uganda.    To kwikirizibwa kuhinduho akagambo gonze kamu

    Bikategekwa omukugu waitu omunyoro Kato Stefaano.

 

        

webmaster jedstern@yahoo.com